Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

ZDRODOWSKI Antoni (1924 - 2008)

 

Zajmował się fotografią dokumentalną, naukową i reporterską. Pierwsze zdjęcia wykonał w 1935 roku. Podczas okupacji pracował w zakładzie fotograficznym „Alfa” w Białymstoku, po wejściu armii radzieckiej przejął atelier przemianowując je na Atlantic Foto. Po wojnie przeniósł się do Łodzi. W latach 1949-1954 pracował jako starszy asystent Katedry Fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. W roku 1955 wrócił do Białegostoku, aby podjąć pracę w Akademii Medycznej, prowadził też szeroką działalność fotograficzną i filmową na terenie Białegostoku i województwa. Współpracował z Gazetą Białostocką. W 1963 roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za całokształt działalności w zakresie fotografii i filmu na terenie Białostocczyzny. Od 1972 był prezesem Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego.