Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

KOSIDOWSKI Jan (1922 - 1992)

 

Jeden z najbardziej znanych fotoreporterów okresu powojennego. Fotografię studiował w Nowym Jorku, gdzie w 1950 r. otrzymał certyfikat ukończenia New York Institute of Photography. Przez kilkanaście lat pracował w tygodniku Świat, gdzie ukazywały się jego fotoreportaże z Polski i podróży po wielu krajach świata, w których towarzyszył reporterom pisma. Obok W. Sławnego, K. Jarochowskiego i W. Prażucha jest uważany za współtwórcę polskiej szkoły fotoreportażu, charakteryzującej się odejściem od statycznej kompozycji fotografii na rzecz łapania momentów, inspirowanych fotoreportażami publikowanymi w zagranicznych tygodnikach ilustrowanych.

W 1984 r. ukazały się jego wspomnienia Zawód: fotoreporterzy (Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe). Członek ZPAF (od 1958 r.). W 1963 otrzymał tytuł Artiste FIAP.

Prace w kolekcjach, m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.