Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

LEWCZYŃSKI Jerzy (1924 - 2014)

 

Posługujący się w znamienitej części swojej twórczości obrazami znalezionymi, zapożyczonymi, zapomnianymi, Lewczyński jest twórcą prac odnoszących się do zagadnień pamięci, przeszłości i symbolu. Jest twórcą terminu archeologia fotografii, którą tłumaczy jako „działanie, którego celem jest odkrywanie, badanie i komentowanie zdarzeń, faktów, sytuacji dziejących się dawniej, w tzw. przeszłości fotograficznej”.

Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach. Od 1951 r. członek Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 1956 r. członek ZPAF. W 1959 r. wraz z Bronisławem Schlabsem oraz Zdzisławem Beksińskim zorganizował słynny Pokaz Zamknięty, nazwany Antyfotografią.

Autor Antologii Fotografii Polskiej 1839-1989 (Lucrum, 1999). Ważniejsze publikacje monograficzne artysty to Jerzy Lewczyński - Archeologia fotografii (Kropka, 2005) oraz Jerzy Lewczyński. Pamięć obrazu (Czytelnia Sztuki | Muzeum w Gliwicach, 2012). Prace w kolekcjach m.in.: Muzeum w Gliwicach, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu.