Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

MORMUL Jowita Bogna (ur. 1972)

 

Dzieciństwo w Gliwicach, młodość w Krakowie, obecnie w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z analizą obrazu, kompozycją oraz z klasycznymi tematami fotografii. Szczególnie interesuje się tematyką dotyczącą styku i wzajemnych influencji zagadnień z dziedziny sztuk plastycznych, fotografii i nowych mediów. Działania twórcze Jowity Mormul dotyczą głównie poszukiwania tożsamości oraz badania roli pamięci kodyfikowanej w mitach - prywatnych i publicznych. Jej prace są zarazem egzemplifikacją fascynacji relacjami międzyludzkimi i czynnikami, które je determinują.

W roku 2008 doktorat w zakresie sztuk filmowych w dyscyplinie artystycznej fotografia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Filmowych Telewizyjnych i Teatralnych w Łodzi. W latach 1992-1997 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zakończone dyplomem w Pracowni Malarstwa Sztalugowego prof. Włodzimierza Kunza i aneksem do dyplomu w Pracowni Rysunku prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej. W latach 1996-1999 studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zakończone dyplomem w Katedrze Fotografii prof. Zbigniewa Łagockiego. W 1996 r. otrzymała stypendium imienia Hanny Rudzkiej-Cybisowej. W latach 1996-1997 stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1998 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków, od 2001 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Prowadzi wykłady z zakresu klasycznych tematów fotografii, kompozycji i analizy obrazu. Fotografuje, maluje, notuje.

Ponad trzydzieści wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

Ważniejsze wystawy indywidualne: „Dlaczego fotografia?” Galeria Katowice, Katowice (2010), pokaz, Stara Galeria ZPAF, Warszawa (2005); „Przestrzeń intymna" Galeria Pusta GCK, Katowice (2008/2009),  PWSSFTviT, Łódź (2008), Muzeum St. Staszica, Piła (2008), Stara Galeria ZPAF, Warszawa (2008); „Prasa kobieca - Trzy oblicza współczesnej kobiety” Galeria Katowice 2, Katowice (2007), Vilniaus Fotografijos Galerija, Wilno, Litwa (2006), Galeria Pacamera, Suwałki (2005).