Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

WOJCIECHOWSKI Krzysztof (ur. 1947)

 

Członek ZPAF, od 1975 r., aktywnie działa na polu fotografii od lat 60. XX w. Na początku lat 70. XX w. związany był ze środowiskiem klubu Remont, którego członkowie nawiązywali do konceptualizmu i kontekstualizmu. Współpracował również z białostocką galerią „Znak” prowadzoną przez Janusza Szczuckiego. Od początku lat dziewięćdziesiątych pracował w Małej Galerii ZPAF, w której zrealizował szereg swoich najważniejszych wystaw i pokazów.

Jest autorem takich projektów jak "Parabolae", "Musica Muta", które składają się na metaforyczny nurt jego twórczości. Cykle te powstały z wykorzystaniem „czystej”, czarno-białej fotografii.

Drugim polem działania Wojciechowskiego są cykle parapublicystyczne, takie jak "Barwy walki" czy "Opowieści lewantyńskie", w których fotograf sięga po technikę fotomontażu i korzysta z komputerowych możliwości przetworzenia obrazu.

Wojciechowski ma na swoim koncie współpracę z Miroslavem Csölle – słowackim artystą, absolwentem warszawskiej ASP, autorem takich cykli jak "Witajcie w naszym świecie" czy "Milewics", a także z Józefem Żukiem Piwkowskim, artystą związanym z Łodzią, autorem projektu "PhotoMemory".