Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

PIERŚCIŃSKI Paweł (1938 - 2017)

 

Fotograf, publicysta, krytyk i teoretyk fotografii, organizator ruchu fotograficznego pejzażystów polskich, komisarz ogólnopolskich wystaw fotografii krajobrazowej, redaktor i współautor m.in. albumów „Mistrzowie Polskiego Pejzażu” i „Kielecka Szkoła Krajobrazu”. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego na Politechnice Warszawskiej uzyskał w 1962 r. Fotografuje od 1952 r. Zadebiutował w 1955 r. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1964 r., Członek Honorowy ZPAF od 1982 r. oraz członek honorowy wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce. Honorowy Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF.

Jest autorem ponad 200 wystaw indywidualnych. Ponad 500 razy eksponował prace fotograficzne na wystawach w kraju i za granicą. Laureat licznych medali, nagród i dyplomów. Wydał kilkanaście indywidualnych albumów fotograficznych m.in. „Struktury” (1982), „Między Wisłą a Pilicą” oraz „Staropolski Okręg Przemysłowy” (2001). Wielokrotne publikacje w almanachach światowej fotografii: Photography Year Book, Photographis, Fotojahrbuch International, Almanach FIAP oraz w fachowej prasie fotograficznej w wielu krajach. Opublikował ponad 500 tekstów, opracowań krytycznych, recenzji i tekstów do katalogów wystaw. W 2004 r. ukazała się antologia tekstów autorskich opublikowanych w latach 1975-2004 zatytułowana „Czas krajobrazu”. Za twórczość fotograficzną oraz działalność społeczną otrzymał m.in. Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz honorowe odznaczenie Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej w Genewie.

Prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach muzealnych wielu państw.
 

     
 
Powiększ
 
     
 LEFT
     
   
     
 RIGHT
 
     
 

Podgląd

Zamknij close
 
 
     
   
     
LEFT
     
   
     
RIGHT