Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

EKIER Stanisław (ur. 1955)

 

Pochodzi z rodziny  o bogatych  tradycjach muzycznych: Matka nauczycielka muzyki, ojciec wybitny pianista, kompozytor i pedagog.

Studiował w Instytucie Transportu Politechniki Warszawskiej.

Jego zainteresowania fotograficzne sięgają końca lat sześćdziesiątych. W 1977 ukończył kurs portretu i aktu prowadzony przez nestora polskiej fotografii Witolda Dederkę. W 1978 ukończył   Studium Fotografii ZPAF, w grupie Jadwigi Przybylak.

Lata osiemdziesiąte i początek dziewięćdziesiątych, to okres zainteresowania fotografią tańca i baletu klasycznego w Państwowej Szkole Baletowej i Teatrze Wielkim. 

W 1996 stypendysta Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Sztuki.

W roku 1997  redaktor naczelny rocznika “Foto kamery świata”.

Lata dziewięćdziesiąte i obecne, to czas fotografii studyjnej.  Tematem głównym
fotografii Stanisława Ekiera jest człowiek.

Obecnie realizuje projekty “Legendy”, “Fotografia pamiątkowa”, “Ulotne”.

Wykorzystuje swoją wiedzę w działalności edukacyjnej prywatnie, jak również wykładał  w Studium Fotografii ZPAF.

Wiele Jego prac zostało zakupionych przez kolekcjonerów w kraju i zagranicą.

Jest autorem dwunastu wystaw indywidualnych prezentowanych w m. in. Warszawie, Nikozji, Malmö, Axel.

Brał także udział w wystawach m. in. Warszawie, Southampton, Edynburgu, Wiedniu. Od 1993 członek ZPAF.