Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

JABŁONKA Stanisław (1937 - 2005)

 

Był specjalistą w zakresie fototechniki. Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1961). Specjalizował się w syntezie organicznej. Podjął dodatkowe studia z zakresu fototechniki na Politechnice Wrocławskiej, jedynej uczelni prowadzącej ten kierunek w Polsce. Już w 1962 r. został zatrudniony jako asystent w Katedrze Fototechniki, założonej przez profesora Witolda Romera. Uczestniczył w badaniach naukowych zlecanych przez przemysł. Obronił pracę doktorską. Napisał też 43 publikacje oraz opracował kilka patentów. Od września 1980 r. należał do Solidarności, w której pełnił funkcję m.in. redaktora niezależnego uczelnianego „Biuletynu Informacyjnego”. Aktywnie działał na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach i w czasopismach branżowych. Był ze strony polskiej m.in. członkiem rzeczywistym naukowego stowarzyszenia International Committee for Imaging Science. Za działalność naukową i dydaktyczną odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej.