Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

JURKIEWICZ Witold (ur. 1955)

 

Urodzony w Olecku. Zajmuje się fotografią kreacyjną, społeczną i pejzażową. Od 1985 r. należy do Związku Polskich Artystów Fotografików, w którym pełnił funkcję prezesa Zarządu Okręgu Toruńsko-Bydgoskiego w ostatnich trzech kadencjach. W 1997 roku uzyskał doktorat w dziedzinie: sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej grafika na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od 1987 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z fotografii w Zakładzie Plastyki Intermedialnej na kierunku Edukacja Artystyczna na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.