Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

FotoWiki

     
   
     

ADDYTYWNA METODA

Jeden z dwóch sposobów (obok metody subtraktywnej) mieszania barw, prowadzący do...

Zobacz więcej

     
   
     

ALBERTOTYPIA

Technika druku płaskiego (Albertotypia, Światłodruk, Fototypia, Collotypia) nie wykorzystująca...

Zobacz więcej

     
   
     

AMBROTYPIA

Odmiana metody kolodionowej stosowana od 1852 roku umożliwiająca wykonanie pozytywu na szkle. Frederick...

Zobacz więcej

     
   
     

ANAGLIF

Obraz przestrzenny (stereoskopowy), powstały podczas oglądania dwóch przesuniętych względem...

Zobacz więcej

     
   
     

ARCHIWIZACYJNY PROCES

Proces, jakiemu poddawany jest negatyw i pozytyw, w celu zabezpieczenia przed rozkładem pokrywających...

Zobacz więcej

     
   
     

AUTOCHROM

Autochrom lub autochrome – proces otrzymywania fotografii barwnych na płytach szklanych w...

Zobacz więcej

     
   
     

BŁONA FOTOGRAFICZNA (FILM)

Błona fotograficzna, film fotograficzny lub tylko film - jeden z podstawowych rodzajów materiałów...

Zobacz więcej

     
   
     

BROMOLEJ

Jedna z pozytywowych technik swobodnych. Odbitkę wykonaną stykowo lub przez powiększenie na papierze...

Zobacz więcej

     
   
     

CAMERA LUCIDA

XIX-wieczne narzędzie rysownicze i malarskie. Za jej pomocą obiekt rysowany był widziany na pulpicie...

Zobacz więcej

     
   
     

CAMERA OBSCURA

Camera obscura (z łac. ciemna komnata) – prosty przyrząd optyczny pozwalający uzyskać rzeczywisty...

Zobacz więcej

     
   
     

CARBRO (WĘGLOBROM)

Metoda otrzymywania odbitek poprzez odciśnięcie odbitki srebrowej na papierze powleczonym żelatyną...

Zobacz więcej

     
   
     

CARTE DE VISITE

Odbitka fotograficzna wykonana na papierze albuminowym naklejona na ozdobną tekturkę, zwykle portret,...

Zobacz więcej

     
   
     

CLICHE VERRE

Cliché-verre – klisza szklana – dość rzadka technika graficzna, wynaleziona...

Zobacz więcej

     
   
     

COPY PRINT

Odbitka reprodukcja (Copy Print)

. Zdjęcia, które zostały wykonane z odbitki unikatowej...

Zobacz więcej

     
   
     

CYJANOTYPIA

Jedna z tak zwanych żelazowych metod fotograficznych, do niedawna stosowana jedynie jako sposób...

Zobacz więcej

     
   
     

DAGEROTYPIA

Pierwszy praktyczny proces fotograficzny, w którym obraz powstaje na miedzianej płytce powleczonej...

Zobacz więcej

     
   
     

DIAPOZYTYW

Obraz pozytywowy (monochromatyczny lub wielobarwny) naniesiony na materiał przezroczysty lub wytworzony...

Zobacz więcej

     
   
     

DYFUZJA BARWNIKA (DYE-DIFFUSION)

Odbitka barwna wykonana na materiale z emulsją o trzech warstwach, z których każda jest...

Zobacz więcej

     
   
     

FERROTYPIA

Zwana też Tintypią, Melaintotypią. Ferrotypia (z łac. ferrum - żelazo) - początkowo wariant metody...

Zobacz więcej

     
   
     

FOTOMONTAŻ

Obraz fotograficzny otrzymany przez sfotografowanie kompozycji utworzonej z wykorzystaniem odbitek...

Zobacz więcej

     
   
     

GUMA

Guma to jedna z tzw. chromianowych technik szlachetnych. Obraz powstaje poprzez naświetlenie negatywu...

Zobacz więcej

     
   
     

HALOGENKI SREBRA (SOLE SREBRA)

Chlorek srebrowy, bromek srebrowy i jodek srebrowy - światłoczułe składniki emulsji fotograficznych....

Zobacz więcej

     
   
     

HELIOGRAWIURA (FOTOGRAWIURA)

Heliograwiura (fotograwiura) (gr.helio + grawiura) — rodzaj techniki druku wklęsłego, zbliżony...

Zobacz więcej

     
   
     

HOLOGRAFIA

Holografia (z gr. holos = całość, grapho = piszę) – dział optyki zajmujący się technikami...

Zobacz więcej

     
   
     

IZOHELIA

Technika wynaleziona w 1931 r. przez polskiego naukowca i fotografa prof. Witolda Romera. Polega...

Zobacz więcej

     
   
     

KOLODIONOWA METODA

Metoda kolodionowa zrewolucjonizowała fotografię, ponieważ ułatwiła pracę zarówno w atelier,...

Zobacz więcej

     
   
     

LIFE-TIME PRINT

Do tej kategorii zaliczane są odbitki, które zostały wykonane osobiście przez fotografa...

Zobacz więcej

     
   
     

LUKSOGRAFIA

Luksografia (łc. lux ‘światło’ + gr. gráphein ‘pisać’) – metoda...

Zobacz więcej

     
   
     

LUSTRZANKA

Aparat fotograficzny wyposażony w lustro i matówkę. Zadaniem zespołu lustra i matówki...

Zobacz więcej

     
   
     

MAGNEZJA

Wykorzystywana w początkowych latach fotografii jako źródło sztucznego światła, dzięki któremu...

Zobacz więcej

     
   
     

MIGAWKA

Urządzenie mechaniczne w aparacie fotograficznym kontrolujące, poprzez otwieranie się i zamykanie,...

Zobacz więcej

     
   
     

NAKŁAD FOTOGRAFII (EDYCJA)

Maksymalna ilość odbitek, które autor wykonał lub planuje wykonać z danej fotografii. Od...

Zobacz więcej

     
   
     

OBIEKTYW

Zwykle jest to zespół szklanych soczewek ułożonych w osi, służący do przenoszenia, za pomocą...

Zobacz więcej

     
   
     

ODBIELANIE BARWNIKA (DYE-DESTRUCTION)

Odbitka wykonana z diapozytywu lub negatywu na materiale posiadającym przynajmniej trzy warstwy...

Zobacz więcej

     
   
     

ODBITKA

Obraz na papierze lub innym światłoczułym materiale uzyskany środkami fotograficznymi tj. przez...

Zobacz więcej

     
   
     

ORTOCHROMATYCZNY MATERIAŁ ŚWIATŁOCZUŁY

W fotografii monochromatycznej (czarno-białej) film lub papier fotograficzny powleczony emulsją...

Zobacz więcej

     
   
     

PANCHROMATYCZNY MATERIAŁ ŚWIATŁOCZUŁY

W fotografii monochromatycznej (czarno-białej) film lub papier pokryty emulsją czułą na cały zakres...

Zobacz więcej

     
   
     

PANOTYPIA

Panotypia (łac. pannus - cerata) - wariant metody kolodionowej pozwalający uzyskać pozytyw na czarnej...

Zobacz więcej

     
   
     

PAPIER ALBUMINOWY

Rodzaj dawnego materiału pozytywowego stosowanego już od 1850 roku. Cienki papier powlekano warstwą...

Zobacz więcej

     
   
     

PAPIER DZIENNY (ARISTOTYPOWY)

Papier fotograficzny, na którym otrzymuje się widzialny obraz bez potrzeby chemicznej obróbki...

Zobacz więcej

     
   
     

PAPIER SOLNY

Rodzaj papieru opracowany przez Williama Henry'ego Fox Talbota do wynalezionej przez niego...

Zobacz więcej

     
   
     

PAPIER ŻELATYNOWO - SREBROWY

Odbitka na papierze pokrytym emulsją z żelatyny i soli srebra (głównie bromku, ale także...

Zobacz więcej

     
   
     

PLATYNOTYPIA

Metoda wykonywania odbitek przez naświetlenie negatywu na papierze uczulonym solami żelazowymi...

Zobacz więcej

     
   
     

PRZENOSZENIE BARWNIKA (DYE-TRANSFER)

Tzw. przesiąkowa metoda fotografowania obiektu przez filtry na trzech odrębnych żelatynowych negatywach,...

Zobacz więcej

     
   
     

PRZYSŁONA FOTOGRAFICZNA

Przysłona fotograficzna to część obiektywu w postaci regulowanego otworu na drodze strumienia światła....

Zobacz więcej

     
   
     

PSEUDOSOLARYZACJA (EFEKT SABATTIERA)

Częściowe, tonalne odwrócenie obrazu spowodowane ponownym naświetleniem filmu lub papieru...

Zobacz więcej

     
   
     

RASTROWA METODA (DRUK PÓŁTONOWY)

Metoda reprodukcji obrazu wykonanego techniką fotograficzną lub inną. Obraz zostaje przefotografowany...

Zobacz więcej

     
   
     

REPRINT

Odbitka wznowiona (Reprint)
. Za reprinty uznawane są współczesne odbitki z oryginalnego...

Zobacz więcej

     
   
     

STEREOSKOP

Przyrząd służący do przeglądania par stereoskopowych, umożliwiający uzyskanie złudzenia trójwymiarowości...

Zobacz więcej

     
   
     

STEREOSKOPOWE PARY

Para zdjęć wykonana z nieco różnego punktu widzenia (często jednym aparatem o dwóch...

Zobacz więcej

     
   
     

STYKÓWKA

Odbitka otrzymana w ciemni w wyniku naświetlenia papieru przez położony na nim negatyw. Robi się...

Zobacz więcej

     
   
     

SUBTRAKTYWNA METODA

Jeden z dwóch sposobów (obok metody addytywnej) mieszania barw, prowadzący do spowodowania...

Zobacz więcej

     
   
     

SYGNOWANIE FOTOGRAFII

Fotografia powinna być właściwie podpisana i oznakowana na odwrocie odbitki (rewers) ołówkiem...

Zobacz więcej

     
   
     

TALBOTYPIA

Talbotypia, kalotypia, najstarsza fotograficzna technika negatywowo-pozytywowa, wynaleziona w 1839...

Zobacz więcej

     
   
     

TEKI AUTORSKIE (FOTOGRAFICZNE)

Teki autorskie mogą składać się ze zdjęć o różnych motywach. Poszczególne zdjęcia...

Zobacz więcej

     
   
     

TONOWANIE

Technika polegająca na zmianie składu chemicznego związków tworzących obraz pozytywowy (lub...

Zobacz więcej

     
   
     

UNIKAT (UNIQUE PRINT)

Odbitka niepowtarzalna (Unique print). 
Do kategorii zdjęć unikatowych można zaliczać tylko jedyny...

Zobacz więcej

     
   
     

UTRWALAJĄCA KĄPIEL

Roztwór chemiczny, zwykle tiosiarczan sodowy lub amonowy, który odczula światłoczułą...

Zobacz więcej

     
   
     

VINTAGE PRINT

Odbitka współczesna negatywowi, najbardziej wartościowa w nakładzie (vintage - ang. słowo...

Zobacz więcej

     
   
     

WOODBURYTYP

Fotomechaniczna technika drukarska, pozwalająca na reprodukcję tonów zmieniających się w...

Zobacz więcej

     
   
     

WOSKOWANY PAPIER

Stosowany w unowocześnionej odmianie kalotypii. Przed uczuleniem papier (negatyw) powlekany był...

Zobacz więcej

     
   
     

WYWOŁYWANIA PROCES

Proces chemiczny, w którym obraz utajony, utworzony pod wpływem światła na materiale światłoczułym,...

Zobacz więcej