Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 


Open Call WARSAW PHOTO DAYS 2015

 
     
 
Powiększ
 
     
 LEFT
     
   
     
 RIGHT
 
     
 

Podgląd

Zamknij close
 
 
     
   
     
LEFT
     
   
     
RIGHT
 
     

W listopadzie 2015 roku odbędzie się trzecia edycja festiwalu Warsaw Photo Days. Tematem tegorocznej edycji jest TESTOSTERON. W warszawskich galeriach zaprezentowanych zostanie osiem wystaw indywidualnych wyłonionych w drodze zorganizowanego w ramach festiwalu otwartego konkursu, skierowanego do artystów sztuk wizualnych. Organizatorzy czekają na realizacje fotograficzne i formy multimedialne z użyciem fotografii i/lub video.

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze osiem najciekawszych projektów, które zostaną zaprezentowane w warszawskich galeriach podczas trwania festiwalu. Spośród ośmiu wyłonionych do prezentacji projektów jury wyłoni laureata konkursu, który otrzyma tytuł GRAND PRIX i nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł (lub równowartość w EURO). Prace zostaną wyprodukowane przez organizatora z otrzymanych od autorów plików w rozdzielczości umożliwiających druk.

Tematem trzeciej edycji Warsaw Photo Days jest TESTOSTERON. Oczekujemy projektów analizujących wizualnie i problematyzujących temat męskości. Szeroko rozumiany testosteron, użyty w temacie konkursu jako skrót myślowy, utożsamiany jest z siłą życiową gatunku ludzkiego, nadającą tempo życiu mężczyzn i kobiet, podlegającą nieustannym korektom cywilizacyjnym i społecznym, tak w sferze fizycznej jak i psychicznej, redefiniowaną przez kolejne pokolenia, uzewnętrznianą na różne sposoby.
Przyjrzymy się jakie są sposoby obrazowania współczesnych archetypów męskości, jakie są jej atrybuty, mocne punkty i zagrożenia.

Zgłoszenie musi zawierać:
- pdf z proponowanym zestawem zdjęć z konkretnego projektu (rozdzielczość 72 dpi), objętość pliku do 5Mb;
- opis w pdf, max. 1800 znaków, zawierający obligatoryjnie:
*opis projektu;
*informację czy projekt był już prezentowany (jeśli tak, to gdzie);
*proponowane formaty i opis techniczny;
*biogram autora;
*adres www w przypadku pracy wideo;
*dane teleadresowe (email zwrotny, nr telefonu, skype, adres korespondencyjny).

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów nie wezmą udziału w konkursie.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: open@warsawphotodays.com
Akceptujemy jedno zgłoszenie od artysty.

Udział w Programie Open jest nieodpłatny.

DATY:


Deadline zgłoszeń: 1 listopada 2015 (do godz. 23:59)
Ogłoszenie wyników: 5 listopada 2015, na stronie www.warsawphotodays.com
Czas trwania wystaw: 20 listopada – 15 grudnia 2015

 

więcej: www.warsawphotodays.com