Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 


GRAND PRIX FOTOFESTIWAL 2013

 
     
 
Powiększ
 
     
 LEFT
     
   
     
 RIGHT
 
     
 

Podgląd

Zamknij close
 
 
     
   
     
LEFT
     
   
     
RIGHT
 
     

Zapraszamy do składania projektów na konkurs Grand Prix Fotofestiwal 2013. Wśród nadesłanych zdjęć jury międzynarodowych kuratorów wybierze jednego zwycięzcę i siedmiu finalistów.

Grand Prix Fotofestiwal to coroczny konkurs, w którym nagradzane są projekty artystów, prezentujących spójne koncepcje, odważne wizje i doskonałą technikę fotograficzną, którzy posługują się fotograficznym językiem w sposób świadomy. Organizatorzy chcą prezentować ciekawe osobowości i nowe trendy współczesnej fotografii. Zaproszenie skierowane jest do fotografów indywidualnych. Formuła jest otwarta i nie zakłada ograniczeń tematycznych, wiekowych ani geograficznych.

 

JURY:

- Peggy Sue Amison, dyrektor Sirius Arts Center, Cobh, Irlandia

- Alison Nordstrom, dyrektor George Eastman House, USA

- Irina Tchmyreva, dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Fotografii PhotoVisa, Krasnodar/Moskwa

- Rui Prata, dyrektor festiwalu Enocntros  da Imagem, Braga, Portugalia

- Tomasz Ferenc, Uniwersytet Łódzki

- Joanna Kinowska, Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki

- Adam Mazur, kurator Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie

- Krzysztof Candrowicz, dyrektor FOTOFESTIWALU Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi

- Marta Szymańska, dyrektor programowa FOTOFESTIWALU Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi

 

Warunki uczestnictwa

Wymogiem konkursu jest nadesłanie cyklu fotografii, skończonego, bądź będącego na ukończeniu. Organizatorzy proszą o nieprzysyłanie pojedynczych zdjęć.

 

Zgłoszenie należy przesyłać:

- e-mailem  na adres:  gp@fotofestiwal.com
pliki graficzne muszą być w formacie jpg/tiff a ich łączny rozmiar nie może przekroczyć  5 MB

albo

- osobiście lub pocztą, na adres:

FUNDACJA EDUKACJI WIZUALNEJ

ul. Tymienieckiego 3

90-365 Łódź

 

każda płyta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem artysty; na kopercie prosimy umieścić napis Grand Prix 2013.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- wypełniony formularz wraz z opisem projektu

- wszystkie prace wchodzących w skład projektu

- potwierdzenie opłaty (wydruk, skan)

 

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 zł (lub 35 dolarów lub 25 euro).

 

Szczegółowe informacje: www.fotofestiwal.com

 

Nagrody

Zwycięzca otrzyma nagrodę 10.000 zł, a jego prace będzie można zobaczyć na wystawie.

Nagrodą dla siedmiu finalistów jest udział w wystawie.

Wszystkie wybrane zdjęcia będzie można zobaczyć podczas 12 edycji Fotofestiwalu, od 6 do 16 czerwca 2013.

 

Terminy

Zgłoszenia przyjmowane są do 10.12.2012 r.

W przypadku dostarczenia zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

fot. Tomasz Lazar